یادها

درگذشتگان در سال 1390

محمد ورشوچی (1390-1304)  

 

                      

رضا صفدری (1390-1342)                  جواد ذوالفقاری (1390-1331)         

 

/ 0 نظر / 12 بازدید